Collaborative learning and communities

Under ett antal år har jag varit delaktig i ett Wikipediaprojekt inom de naturvetenskapliga ämnena på Linneuniversitetet. Det har varit kurser som ges både på campus och distans. Under det första året tänkte jag inte alls på hur distansstudenterna skulle samarbeta, de skulle skriva en gemensam text som först skulle skickas till handledaren och först därefter publiceras på det digitala uppslagsverket Wikipedia. Så småningom blev det uppenbart för mig att vi lämnar ofta distansstudenter i sticket vi förväntar oss att de själva ska leta upp lämpliga digitala verktyg, de valde väl distansutbildning för att de var duktiga på att använda datorer och programvaror, det är väl inte så svårt, eller?
– Jo, precis så svårt tror jag att det är, vi förväntar oss så mycket men talar inte om hur eller ger inte verktygen för det i alla sammanhang. Vi måste ge förutsättningar för våra studenter att kunna samarbeta, interagera och kollaborera med varandra. De digitala verktygen borde byggas in bättre i kursdesignen och att de kopplas till kursplan och lärandemål.

Terry Anderson vid Athabasca University har tillsammans med tre andra forskare i Kanada skrivit en artikel “Distance students’ readiness for and interest in collaboration and social media”. Den bygger på en undersökning men i korta drag så är inte alla positiva till att samarbeta vid en distanskurs. Intresset för att samarbeta växer dock med åldern. Något som också efterfrågas av studenterna är lätta former för att kunna delta i distans lärandet, så som “…video  sharing  sites,  photo  sharing  sites  and  social networking. De menar att de sociala programvaror som används bör vara enkla att använda och att de som ska använda dessa får tillräcklig med support eller utbildning. De sociala mjukvaroprogram som används inom kursen bör också få tillräcklig uppmärksamhet i själva kursdesignen som är kopplade till lärandemålen.

Det jag lärde mig av vårt projekt var att erbjuda och föreslå studenterna ett digitalt verktyg som de kunde samarbeta i och det som låg närmast till hands var Googledocs, vilket de flesta använder sig av oavsett om de läser på distans eller campus.

Annonser
Collaborative learning and communities

Digital literacy – Digitala färdigheter

I think the concept digital literacy deals with practical attainments rather than competences. Practical attainments involve the process to use digital tools in the digital landscape. I agree with Douglas Belshaw when he describes the digital literacy. He suggests that it depends on which context you are placed in and that digital literacy tends to take different ways and have various of purposes. I have meet teachers who have good experience to walk around in different programs and applications in the digital arena when they teach. This can compares with practical attainments as a digital literacies. I think this is a good experience for the students. They can see when their teachers use the digital platform in an educational purpose. In this case I don´t mean powerpoint or a classic lecture, In education there is a lot of traditional learning. I found a book “Teens, technology, and literacy; or , why bad grammar isn´t always bad” by Linda W Braun from 2007. Interesting book from an educational point of view. One chapter was title “Technology + Literacy = Social Networking. It is interesting that we still have a lot of focus on the technology but now we have change the word to digital. Douglas also writes about that the significance of “digital literacy” will change over time. I agree with that, it depends on culture and your social network your in. It will change over time, we cant stop it, it just happens.

Digital literacy – Digitala färdigheter

The Digital me – sv/eng

När jag var liten läste mamma och pappa sagor för mig. När jag blev äldre tog det egna läsandet över. Jag fortsatte att ta del av sagorna genom radion och grammofonspelaren. Min favorit LP-skiva var Djungelboken, vars saga jag kunde lyssna på om och om igen samtidigt som jag betraktade bilderna på LP-skivans omslag. Att kunna lyssna om samma saga och titta på skivomslagets bilder gjorde det möjligt att förflytta tanken till en fiktiv och fantasifull värld. Sen dess har det hänt en hel del både inom den tekniska utvecklingen och möjligheterna som de digitala verktygen erbjuder.

För ca 20 år sen arbetade jag på Komvux och fick där utveckla en kurs för förskolellärare, vi jobbade mycket med officepaketet, det var både ordbehandling som det hette på den tiden (word), excel, access (databas) och publisher som var ett layout program. Det skulle läras ut att starta en dator, klicka rätt med musen, skriva en text och spara sitt dokument på en server. När jag senare började på universitet hade alla tillgång till en epostadress och en lärplattform som hette FirstClass. Det skulle börjas samarbetas men det var fortfarande tekniken som var i fokus inte lärandet. Det är intressant att läsa artikeln av Coomey, M., & Stephenson, J. (2001), de funktioner de identifierade var dialog, delaktighet, stöd och kontroll, det här att hitta sin egen praktik och få verktyg för att hantera online-lärande saknades i början på 2000-talet. Jag minns fortfarande kursrum jag satte upp för lärare där jag visade studenter hur de skulle samarbeta men de användes aldrig, de gapade tomma. Idag vet vi lite mer…

Vid en tidpunkt arbetade jag på naturvetenskapliga fakulteten då en lärare kom fram till mig och ville börja använda Wikipedia i undervisningen. Vi funderade igenom upplägg, lärare och handledare står för ämnesinnehåll och jag som itk-pedagog visade på möjligheten att skriva på Wikipedia för studenterna, ni kanske undrar hur resultat blev, mycket positivt men det är en helt annan historia…

The Digital me – eng
As a child my mother and father read fairy tales for me. Later on I began to read the stories by my own. I also had a record player where I could play my favourite tale of the Jungle Book over and over again… Listening to something over and over again is a technical opportunity. Since then a lot of things has happened and many things have changed both in the technical way as well as my own digital experience and knowledge.

For roughly 20 years ago I worked at Komvux (municipal adult education). There, I had the privilege to develop a course for teachers teaching at preschool. At that time, the focus of the work was put on the technical equipment, technical issues and how to ”move” around and be guided in different programmes. Unfortunately, this technical focus led to the lack of pedagogical perspectives and aspects in the learning. Later I started to work at the University where we all received our own devices: computers, e-mail and LMS (First Class). The purpose was to promote and encourage collaboration between teachers, colleagues and administrators. However, the technical issues that the equipment caused were once again prioritised rather than focusing on learning aspects. The article Coomey, M., & Stephenson, J. (2001) talks about four features of learning: dialogue, involvement, support and control. During my early years at the University, I can’t remember that we discussed or talked about these elements of learning. To bring these features in focus, I remember that I created a digital course room for the teachers with the purpose to promote collaboration between students and teachers. Unfortunately, the course room was very little used and stood empty most of the time…

At one point, I had began working at the natural science department, when a teacher came to me and asked if we could use and incorporate the web-based encyclopaedia Wikipedia as a part of the course in Health Science the teacher held. Together we developed what we began to call the “Wikipedia project” which gave students the opportunity to write articles on Wikipedia. The outcome and result of the project were mainly positive and successful, that is however another story…

The Digital me – sv/eng